අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව වාර්තා වනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිට පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් මෙම රථවාහන තදබදය ඇතිවී තිබෙන බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.