දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුමකින් පුද්ගලයින් 3,000 කට වඩා අත්අඩංගුවට

දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුමකින් පුද්ගලයින් 3,000 කට වඩා අත්අඩංගුවට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුමකින්, වරෙන්තුකරුවන් 645 දෙනෙකු ඇතුලු 3,009 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මෙම මෙහෙයුම් සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් 14,000 කට වඩා එක්ව තිබෙනවා.