තවත් ප්‍රදේශයක හුදෙකලා බව ඉවත් කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශයක හුදෙකලා බව ඉවත් කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (15) පෙරවරු හයේ සිට එක් ග්‍රාම නිලධාරී වසමක හුදෙකලා භාවය ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.