අද සිට පළාත් අතර දුම්රිය ධාවනයට අවසර

අද සිට පළාත් අතර දුම්රිය ධාවනයට අවසර

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කොවිඩ්-19 වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විතයේ අවසරය හිමි වීම මත, අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා ගමන් ගන්නා මගීන් සදහා පළාත් අතර දුම්රිය ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද දින (14) සිට කටයුතු සුදානම් කර තිබෙනවා.