මඩකලපුව, කොළඹ, ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කරයි

මඩකලපුව, කොළඹ, ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මඩකලපුව, කොළඹ, සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රදේශ කිහිපයක අද (13) පෙරවරු 6.00 සිට හුදකලා කිරීමේ සීමාවන් ලිහිල් කර තිබෙනවා.