ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශිකයින්ගේ වීසා බලපත්‍ර කාලය දීර්ඝ කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශිකයින්ගේ වීසා බලපත්‍ර කාලය දීර්ඝ කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ රැදී සිටින විදේශිකයින් ලබා ගෙන ඇති සියලුම වීසා බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, අද (09) සිට අගෝස්තු 08 දක්වා වීසා බලපත්‍ර දින 30 ක කාලයකට දීර්ඝ කර තිබෙනවා.