අග්‍රාමාත්‍යවරයාට නව අමාත්‍ය ධුරයක්

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට නව අමාත්‍ය ධුරයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා සැළසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යවරයා ලෙස අද (08) දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදීයි.