බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරයි

බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මීට සුලු වේලාවකට පෙර (08) මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේදීයි.