සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති අද සිට වර්ජනයේ

සෞඛ්‍ය වෘත්තිය සමිති අද සිට වර්ජනයේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සෞඛ්‍ය සේවයට අයත් වෘත්තිය සමිති 14 ක සේවක සේවිකාවන් අද (05) සිට අඛන්ඩ වර්ජනයක නිරත වනවා.

හෙද සේවයට පමණක් සුවිශේෂ වරප්‍රසාද ලබාදීම ඇතුලු ඉල්ලීම් 14 ක් මුල් කරමින් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.