උසස් පෙළට ඔන්ලයින් හරහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම අද සිට

උසස් පෙළට ඔන්ලයින් හරහා ඉල්ලුම්පත් කැඳවීම අද සිට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ අද (05) සිට ආරම්භ කෙරෙනවා.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ ලබන 30 වනදා දක්වා www.doenets.lk හරහා ඊට අයදුම් කළ හැකි බවයි.