කොවිඩ් මරණ 37ක්

කොවිඩ් මරණ 37ක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – සෞඛය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ (01) දිනයේ සිදුවූ කොවිඩ් මරණ 37ක් තහවුරු කර තිබේ.

මේ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 3,157ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත .