ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පවතින කොවිඩ් -19 අවදානම සැලකිල්ලට ගෙන දිස්ත්‍රික්ක 3ක ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (03) උදෑසන 6.00 සිට හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ අතර දිස්ත්‍රික්ක 2ක ප්‍රදේශ කිහිපයක හුදකලා බව ඉවත් කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබේ.

හුදකලා කළ ප්‍රදේශ සහ හුදකලාව ඉවත් කළ ප්‍රදේශ පහතින්;