විදේශගත වීමට නියමිත සිසුන්ට එන්නත්කරණ වැඩසටහනක්

විදේශගත වීමට නියමිත සිසුන්ට එන්නත්කරණ වැඩසටහනක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා විදෙස්ගතවන අයට කොවිඩ් එන්නත කඩිනමින් ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (02) සිට ඔවුන්ට ලියාපදිංචි විය හැකි අතර ඒ පිළිබඳව තොරතුරු පහතින් දැනගත හැකියි.