කාබනික පොහොර ආනයනය තාවකාලිකව නතර කිරීමට පියවර

කාබනික පොහොර ආනයනය තාවකාලිකව නතර කිරීමට පියවර

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – කාබනික පොහොර ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව නතර කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කාබනික පොහොර ආනයනය හරහා ක්ෂුද්‍රජීවීන් මෙරටට පැමිණීමේ අවදානම ඇතුළු තවත් කරුණු කිහිපයක් හේතුකොට ගෙන එම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.