දිස්ත්‍රික්ක 3 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7 ක් හුදෙකලා කෙරේ

දිස්ත්‍රික්ක 3 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7 ක් හුදෙකලා කෙරේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද දිනයේ (24) දිස්ත්‍රිික්ක 3 ක පොලිස්බල ප්‍රදේශ 5 ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 7 ක් හුදෙකලා කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව, අද පෙරවරු 6.00 සිට කුරුණෑගල, මඩකලපුව, සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල තවත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 7 ක් හුදෙකලා කර ඇත.