බන්ධනාගාර රැඳවියන් 93 දෙනෙකුට ජනපති විශේෂ සමාව

බන්ධනාගාර රැඳවියන් 93 දෙනෙකුට ජනපති විශේෂ සමාව

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – බන්ධනාගාර ගත රැඳවියන් 93 දෙනෙකුට ජනපති විශේෂ සමාව යටතේ, අද (24) නිදහස ලබා දි ඇති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අතර රඳවාගෙන සිටි ත්‍රස්තවාදී (LTTE) සැකකරුවන් 16 දෙනෙකු ද වන බවයි වාර්තා වන්නේ.