කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 2,400 කට වඩා සුවයට

කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් 2,400 කට වඩා සුවයට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (12) දිනය තුළ කොවිඩ්-19 ආසාදිතව සිටි පුද්ගලයින් 2,426ක් සුවය ලබා ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසවා.

ඒ අනුව, මෙරට කොවිඩ්-19 ආසාදිතව සිට සුවය ලැබූ සමස්තය 186,516ක් දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

CATEGORIES