24 සහ 25 රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශ කරයි

24 සහ 25 රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශ කරයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ලබන 24, 25 දෙදින රජයේ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ.රත්නසිරි ප්‍රකාශ කළේය.   

ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ද හිමිව ඇත.

ඊට අදාල චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමටද පියවර ගන්නා බවත් මෙම රජයේ නිවාඩු දින සඳහා බැංකු සහ වෙළඳ නිවාඩු අදාළ නොවන බවද ඔහු කියා සිටියේය.