රාමසාන් උපවාස සමය බදාදා සිට

රාමසාන් උපවාස සමය බදාදා සිට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – එළඹෙන බදාදා (14) සිට මෙරට මුස්ලිම් ජනතාව රාමසාන් උපවාස සමය ආරම්භ කරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කරයි .

අද (12) දිනයේ නව සඳ නොපෙනුන බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

CATEGORIES