යාපනයේ පාසල් හෙට සිට සතියක් වසා තැබේ

යාපනයේ පාසල් හෙට සිට සතියක් වසා තැබේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | යාපනය) – කොවිඩ්-තත්ත්වය හේතුවෙන් යාපනයේ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් හෙට (29) සිට සතියක කාලයක් සඳහා වසා තැබීමට නියමිත බව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පවසයි.