අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක

අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ජල විදුලි උත්පාදනයේ ක්‍රමික අඩුවීමත් සමග අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක ලකුණු මතුවෙමින් තිබේ.   

විදුලි බල අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ, වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් විදුලිය නිෂ්පාදනයෙන් 74% ක් ගල් අඟුරු හා ඩීසල් තාප බාලාගාර ආශ්‍රිතව නිපදවීමට සිදුවන බවයි.

මේ දිනවල සමස්ත විදුලි නිෂ්පාදනය ගිගාවොඩ් පැය 38.46 ක් පමණ වේ.

වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් ජල විදුලිය නිෂ්පාදනයට 23.1% ක් දක්වා පහත බැස ඇත.

ඒ අනුව මේ වනවිට ප්‍රධාන විදුලිබල පද්ධතියට සැපයෙන සමස්ත විදුලි බල ප්‍රමාණයෙන් 74.92% ක් ම ජනනය කරනු ලබන්නේ, ඩීසල් හා ගල් අඟුරු තාප බලාගාර මගිනි.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල පවසන්නේ, කප්පාදුවකින් තොරව විදුලිය ලබාදීමට මේ වනවිට සියලු පියවර ගෙන ඇති බවයි.

මේ අතර , කොළඹ නගරයට තදාසන්න ප්‍රදේශවල මේ දිනවල විටින් විට සිදුවන බව කියන තාවකාලික විදුලිය ඇණ හිටීමේ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමක් කරන බව ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරයි.

CATEGORIES