කොරෝනා මරණ ගණන 137 ක් දක්වා ඉහළට

කොරෝනා මරණ ගණන 137 ක් දක්වා ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 07 ක් වාර්තා වී ඇත. අනුව සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 137 ක් දක්වා ඉහළ යනු ඇත. 

CATEGORIES