අද දිනයේ ආසාදිතයින් ගණන 878 දක්වා ඉහළට

අද දිනයේ ආසාදිතයින් ගණන 878 දක්වා ඉහළට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  අද දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 528 දෙනෙක් හන්සුනා ගෙන තිබේ.

මේ අනුව අද දිනය තුළ නව ආසාදිතයින් 878 දෙනෙක් හඳුනා ගෙන ඇත.

CATEGORIES