පාකිස්තානයෙන් බාස්මතී ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

පාකිස්තානයෙන් බාස්මතී ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පකිස්ථානයෙන් වාර්ෂිකව බාස්මතී සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 6,000 ක් ආනයනය කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.  

පකිස්ථාන – ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම යටතේ එම සහල් තොගය ආනයනය කිරීමට නියමිතය.