ජොන්ස්ටන් සතොස වංචාවට නැවතත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

ජොන්ස්ටන් සතොස වංචාවට නැවතත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට

ලංකා සතොස මුල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාව ලබන ජුනි මස 08 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර ඇත.