කොළඹ 01 ට අද පැය 12 ක ජල කප්පාදුවක්

කොළඹ 01 ට අද පැය 12 ක ජල කප්පාදුවක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (17) රාත්‍රී 8.00 සිට පැය 12 ක කාලයක් කොළඹ 01 ප්‍රදේශයට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසයි.   

අදාළ කාල සීමාවේදී කොළඹ 02, 03, 07, 08, 09, 10 සහ කොළඹ 11 ප්‍රදේශවලට ද අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව එම මණ්ඩලය සඳහන් කර සිටී.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)