හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ්ගේ පෙත්සමක් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ්ගේ පෙත්සමක් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට අදාළව හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා විසින් තමන්ව අත්අඩංගුවට නොගන්නැයි ඉල්ලමින් ගොනුකරනු ලැබූ පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීය. 

 

CATEGORIES