ව්‍යවස්ථාදයක සභාවට නව සාමාජිකයින් හතරක්

ව්‍යවස්ථාදයක සභාවට නව සාමාජිකයින් හතරක්

ව්‍යවස්ථාදයක සභාවට සාමාජිකයන් හතර දෙනෙකු පත්කර ඇතැයි දේශපාලන ආරංචි සඳහන් කරයි. ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතවරයා ලෙස අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාද, සුළුපක්ෂවල නියෝජිතවරයා ලෙස දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතාද, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නියෝජිතයෙකු ලෙස අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාද, විපක්ෂ නායකවරයාගේ නියෝජිතවරයා ලෙස ඩබ්ලිව්.ඩී.ජේ. සෙනෙවිරත්න මහතාද නම් කර ඇති බව එම ආරංචි වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.

මේ අනුව ව්‍යවස්ථාදායක සභාව සම්පූර්ණ වීම සඳහා තවත්සාමාජිකයින තුන්දෙනෙකු ඊට පත්කළ යුතු වේ. අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා සහ විපක්ෂ නායකවරයාගේ එකඟතාවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍රවරුන් නොවන ස්වාධීන විද්වත් පුද්ගලයන් එ සඳහා තෝරා ගත යුතුය.