උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වෙයි

උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | නුවරඑළිය) – අඹේවෙල සහ පට්ටිපොළ අතරදී දුම්රියක් පීලි පැනීම හේතුවෙන් උඩරට මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වී තිබෙන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කරයි.   

මේ වනවිට පීලිගත කිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)