දිස්ත්‍රික්ක රැසක ඇඳිරිනීතිය හෙට තාවකාලිකව ඉවතට

දිස්ත්‍රික්ක රැසක ඇඳිරිනීතිය හෙට තාවකාලිකව ඉවතට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | COVID 19) – කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල හෙට(16) දිනයේ ඇඳිරි තාවකාලිකව නීතිය ලිහිල් කිරීමට නියමිතය.

ඒ පැය 10 ක කාලයකටය.

එම දිස්ත්‍රික්කවල හෙට උදෑසන හයට ලිහිල් කෙරෙන ඇඳිරි නීතිය එදිනම සවස 04 ට යළි පැනවේ.

අධි අවධානම් කලාපය ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය යන දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම්දෙනතුරු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව රජය පවසයි.