තවත් කොරෝනා රෝගියෙකු හදුනා ගැනේ

තවත් කොරෝනා රෝගියෙකු හදුනා ගැනේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  තවත් එක්  කොරෝනා රෝරෝගියෙකු හදුනා ගැනීමත්    සමඟ    මෙරට කොරෝනා රෝගීන් ගණන 199    දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශය පවසයි.