Tag: කලාකරුවන්

ටවර් හෝල් පදනමෙන් ලබාදෙන කලාකරුවන්ගේ මාසික දීමනාව ඉහළට…

ටවර් හෝල් පදනමෙන් ලබාදෙන කලාකරුවන්ගේ මාසික දීමනාව ඉහළට…

- Oct 11, 2018

ටවර් හෝල් රඟහල පදනමේ ටවර් ශිල්පී අරමුදල සහ ප්‍රාසාංගික කලාකරුවන් සඳහා වන ජනාධිපති සුභසාධක අරමුදල මඟින් දීමනා ලබන කලාකරුවන් පිරිසකට ... Read More