Tag: ඉන්දියාව සමග පවත්වීමට නියමිත T20 තරඟාවලිය සඳහා සංචිතය අනුමත කර තිබේ.

T20 සඳහා සංචිතය නම් කෙරේ

T20 සඳහා සංචිතය නම් කෙරේ

- Jan 1, 2020

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - ඉන්දියාව සමග පවත්වීමට නියමිත T20 තරඟාවලිය සඳහා සංචිතය අනුමත කර තිබේ. (more…) Read More