ටිපර් රථයක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයන් 26⁣ දෙනෙකුට තුවාල

ටිපර් රථයක් ගැටීමෙන් පුද්ගලයන් 26⁣ දෙනෙකුට තුවාල

- Jan 10, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් |  මුතූර්) - ත්‍රිකුණාමලය - මඩකලපුව මාර්ගයේ පට්ටිතිඩාල් ප්‍රදේශයේදි බස් රථයක් සහ ටිපර් රථයක් ගැටීමෙන් සිදුවු අනතුරකින් පුද්ගලයන් ... Read More