නව අගමැති රනිල් දිවුරුම් දෙයි

නව අගමැති රනිල් දිවුරුම් දෙයි

- May 12, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරියේ දිවුරුම් ... Read More

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ  සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව තහවුරු කෙරේ

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව තහවුරු කෙරේ

- May 9, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ඊට අදාළ ලිපිය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ... Read More

ඉන්දියාවෙන් ජල ප්‍රහාරක රථයක් සපයා නොමැති බව  සනාථ කෙරේ

ඉන්දියාවෙන් ජල ප්‍රහාරක රථයක් සපයා නොමැති බව සනාථ කෙරේ

- May 8, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - ඉන්දීය ණය ආධාර යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජල ප්‍රහාරක රථයක් ආනයනය කර ඇති බවට පළවන වාර්තාවල ... Read More

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ  සාමාන්‍ය සේවා යළි ආරම්භ කෙරේ

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ සාමාන්‍ය සේවා යළි ආරම්භ කෙරේ

- May 8, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - පරිගණක පද්ධතියේ හදිසි අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අත්හිටුවා තිබූ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ (එක් දින ... Read More

හෙට (09) සිට අඛණ්ඩව විරෝධතා සතියක්

හෙට (09) සිට අඛණ්ඩව විරෝධතා සතියක්

- May 8, 2022

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) - හෙට (09) සිට අඛණ්ඩව විරෝධතා සතියක් පවත්වන බව වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසයි. හදිසි නීතීය පනවා ... Read More