බැංකු ණය සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක්

බැංකු ණය සම්බන්ධයෙන් නිවේදනයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සියළු බැංකු වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ ඉදිරි මාස 03 සදහා මෝටර් රථ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය නොවන ආනයන වලට ණය ලබා නොදෙන ලෙසටය.

රට තුළ පවතින කොරෝනා රෝග තත්ත්වයත් සමග මූල්‍ය වෙළෙඳපොළට එල්ල විය හැකි බලපෑම සැසැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.