රංජන්ගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තවත් හඬ තැටි 5ක්

රංජන්ගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තවත් හඬ තැටි 5ක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක සිය දුරකතන සංවාද ඇතුලත් සී.ඩී තැටි 05ක් පාර්ලිමේන්තුව වෙත භාරදී තිබේ.

එම සී.ඩී තැටි හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරයාට භාරදී ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

හඬපට 15000 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් එම තැටි වල අඩංගු බව වාර්තා වේ.

අදාල දුරකතන සංවාද හඬපට සම්බන්ධයෙන් ද ඊයේ(22) පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පල විය.