දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනයට කැබිනට් අනුමැතිය

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – 2017 අංක 24 දරණ දේශීය ආදායම් පනත සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඊට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් වන අතර පසුගියදා සිදුකළ බදු සහන ඇතුළත් කරමින් මෙය සංශෝධනය කෙරේ.