රන්ජන්ගේ හඬපට පිළිබඳ අගවිනිසුරු නිවැරදි තීරණයක් ගත යුතුයි – අගමැති

රන්ජන්ගේ හඬපට පිළිබඳ අගවිනිසුරු නිවැරදි තීරණයක් ගත යුතුයි – අගමැති

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අගවිනිසුරු විසින් රන්ජන් රාමනායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ දුරකථන සංවාද සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇතැයි තමන් විශ්වාස කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.