වැල්ලවත්ත – දෙහිවල අතර දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

වැල්ලවත්ත – දෙහිවල අතර දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – වැල්ලවත්ත – දෙහිවල දුම්රිය ස්ථාන අතර පාලම් බෝක්කුවක පිළිසකර කිරීමේ කටයුත්තක් හේතුවෙන් එම දුම්රිය ස්ථාන අතර දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුවිය හැකි බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ මේ හේතුවෙන් වැල්ලවත්ත සහ ගල්කිස්ස දුම්රිය ස්ථානවල දුම්රිය ධාවනය තනි මාර්ගයේ සිදුවන බවයි.

CATEGORIES