රන්ජන් මුදාහැරීමට කල ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප වේ

රන්ජන් මුදාහැරීමට කල ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප වේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මෝසමක් මගින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මුදාහරින්නැයි කල ඉල්ලීමක් නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

CATEGORIES