අමාත්‍යධුරයක් ලබා නොගැනීමට තීරණය කළා – ගම්මන්පිල

අමාත්‍යධුරයක් ලබා නොගැනීමට තීරණය කළා – ගම්මන්පිල

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) –  නව කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීමේදී ජනපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුහුණ දී ඇති පීඩනය යම්තාක් දුරකට හෝ අඩු කිරීම වෙනුවෙන් තමන් අමාත්‍යධුරයක් භාර නොගැනිමට තීරණය කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසයි.