මහින්ද රාජපක්‍ෂ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

මහින්ද රාජපක්‍ෂ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ශ්‍රි ලංකාවේ 23වන අගමැතිවරයා වශයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබුවේය.

ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී.

එම අවස්ථාවට හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු රැසක් සහභාගීවී සිටියහ.