දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට අගමැති එක්වෙයි

දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට අගමැති එක්වෙයි

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – හත්වැනි විධායක ජනපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතගේ දිවුරුම් දීමේ උත්සවයට එක්වීමට විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාත් අනුරාධපුර රුවන්වැලි සෑය අභියසයට පැමිණියහ.