අද දිවයිනේ සියලු පාසල් නිවාඩු

අද දිවයිනේ සියලු පාසල් නිවාඩු

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (15) දිනයේදී දිවයින තුළ සියලු රජයේ පාසල් නිවාඩු දිනයක් ලෙසට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. 

ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන ලෙසට පාසල් වැඩිවශයෙන් යොදාගැනීම හේතුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

මැතිවරණ කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා පාසල් අද පෙරවරු කාලයේදී ග්‍රාම නිළධාරීන්ගේ භාරයට පත්වන අතර අවශ්‍ය පරිදි ශාලා සකස් කිරීම සිදුකිරීමට නියමිතය.

පාසල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වශයෙන්ද, ඇතැම් පාසල් ආරක්ෂක අංශවල භාවිතය සඳහා ද යොදා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.