තැපැල් ඡන්දය දැමීමේ අවසන් දිනය අද

තැපැල් ඡන්දය දැමීමේ අවසන් දිනය අද

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – අද (07) දිනයේදී ද පසුගිය දින 4ක කාලය තුළ දී තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකි වූ තැපැල් ඡන්ද දායකයින්ට ඡන්දය භාවිත කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

තම කාර්යාලය පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කාර්යාවලදී තැපැල් ඡන්ද භාවිත කිරීමට නොහැකි වූ රාජ්‍ය සේවකයින්ට ඡන්දය භාවිත කළ හැකියි.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන්ගේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම ද අද සිදු කෙරේ.

තැපැල් ජන්ද ඉල්ලූම් කළ සියලූම රාජ්‍ය සේවකයින්ට පසුගිය 31 වන දා සහ නොවැම්බර් මස 1 වන දා ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව හිමි වූ අතර, පොලීසිය මෙන්ම දිස්ත්‍රික් සහ මැතිවරණ රාජකාරීවල නිරත නිලධාරීන්ට ඡන්දය භාවිත කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබුණේ පසුගිය 4 සහ 5 යන දිනයන්හිදීය.