සති අන්තය වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය කීපයක් ධාවනයට

සති අන්තය වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය කීපයක් ධාවනයට

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – එළඹෙන දීර්ඝ සති අන්ත නිවාඩුව වෙනුවෙන් මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා විශේෂ දුම්රිය 04 ක් ධාවනයට එකතුකර ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි. 

ලබන 8, 9 සහ 11 යන දිනයන්හිදී එම දුම්රියයන් ධාවනයට එක්වන අතර , එම දිනවලදී කොළඹ කොටුවෙන් රාත්‍රී 7.35 ට පිටත් වන දුම්රිය අලුයම 4.33 ට බදුල්ලට ළඟාවීමට නියමිතව තිබේ.

එමෙන්ම , රාත්‍රී 8.00 ට බදුල්ලෙන් ගමන් ආරම්භ කරන දුම්රිය අලුයම 5. 26 ට කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වීමට නියමිතව ඇති බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.