පුත්තලමට ගං වතුර [PHOTOS]

පුත්තලමට ගං වතුර [PHOTOS]

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ගෙවුණ පැය 24 ක කාලය තුළදී පවුල් 1200 කට අධික සංඛ්‍යාවක පුද්ගලයන් 5000 කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ඇති බව පුත්තලම ආපදා කළමණාකරන ඒකකය සඳහන් කරයි.

ඊයේ (27) සිට ඇහදැළෙන අධික වර්ෂාව ‌‌හේතුවෙන් වැව් කිහිපයක්ද වාන් දැමීමට පටන් ගෙන තිබේ.

ආපදාවලට ලක්වූ පුද්ගලයන්‌ට සහන සැලසීම මේ වනවිට පුත්තලම දිස්ත්‍රික් ලේකම් එන්.එම්.එන්. චිත්‍රානන්ද මහතාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කර ඇත.