සීනිගම මහා දේවාල භූමියේ කොටසක් විනාශ වේ

සීනිගම මහා දේවාල භූමියේ කොටසක් විනාශ වේ

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – මුහුදු ඛාදනය හේතුවෙන් හික්කඩුව සීනිගම දෙවොල් මහා දේවාල භූමියේ කොටසක් විනාශ වී ඇත.

ඊයේ (25) රාත්‍රියේ සිට මේ දිනවල පවතින මූහුදේ රළු ස්වභාවය හේතුවෙන් මූහුදු රළ ගොඩ ගැලීමෙන් දේවාල භුමියේ ගල් වැටිය ගැලවි ගොස් විදුලි කනු දෙකක් කඩා වැටී තිබේ.

දේවාල භූමිය රැක ගැනීමට කඩිනම් ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නා ලෙස දේවාලයේ භාරකාරවරයා වන සරත් දීසේන්තුවාහන්දි මහතා බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.