සඳේ ජලය සෙවීමේ සැලැස්මක්

සඳේ ජලය සෙවීමේ සැලැස්මක්

(ෆාස්ට් නිව්ස් | කොළඹ) – ඇමරිකානු නාසා ආයතනය විසින් චන්ද්‍රයාගේ භූ ගත ජලය පවතින්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා නව ගවේෂණ යානයක් එහි යැවීමට සැලසුම් කර තිබේ.

2022 වසරේ වයිපර් ලෙසින් නම් කෙරුණු ගොල්ෆ් කරත්තයක් තරම් විශාල එම රොබෝ ගවේෂකය සඳ මත පතිත කිරීමට අපේක්ෂා කර ඇත.

සඳේ ජලය පවතින්නේ දැයි තහවුරු කර ගැනීම මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණ වන අතර 2024 වසරේදී ඇමරිකානු ගගනගාමීන් නැවතත් සඳ වෙත යැවීමට සැලසුම් කර තිබේ.